YAKINÇAĞ TARİH ATLASI 1815'ten 2000'e Avrupa

Çeviri: 
Ayşen Anadol
Ebat: 
30 x 22.5 cm.
Sayfa Sayısı: 
112
Baskı Sayısı: 
1000 adet
Orjinal Adı: 
YAKINÇAĞ TARİH ATLASI 1815'ten 2000'e Avrupa
Fiyat 1: 
34.00
Stok Kodu: 
EHNBEGPV
Tarih: 
Eylül 2003 -Eylül 2005 -Aralık 2012
ISBN No: 
975-8362-31-8

Yakınçağ Tarih Atlası, Avrupa'nın 1815'ten 2000'e kadar uzanan dönemini kapsıyor. Napoléon savaşlarının ardından gelen barış döneminin sonunda, Alman ve İtalyan milliyetçiliğinin uyanışıyla başlayan kitap, güncelleştirilmiş son baskısında SSCB'nin dağılması ile AB'nin genişleme süreci de dahil olmak üzere yeni binyıla kadar uzanıyor.

Kitap, zamandizinsel sırayla birbirini izleyen elli başlık altındaki haritalar ve okuyucuyu kolayca kavrayan anlatısıyla, Avrupa'nın yakın tarihi konusunda önemli bir kaynak niteliğinde. Kitabın çerçevesini oluşturan temel harita, Kıta Avrupası ile Kuzey Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu ile Kuzey Afrika'yı içeriyor. Bu haritanın değişik uygulamalarında, önemli siyasi-askeri gelişmeler bağlamında nüfus artışı, nüfus yapısı, kentleşme ve sanayileşmeye ilişkin veriler de coğrafi anlatıma dökülüyor.

Kitapta, her harita bir metne karşılık gelir ve her birine bir tarih düşülür. Metin, kendi içinde bütünlük gösterir ve kesintisizdir. Haritalarda kullanılan özel işaretler, metinde veya harita anahtarında açıklanıyor; bazı işaretler ise anlatıyı yansıtan simgelerdir. Aynı haritadaki aynı ordular kısaltmalarla da gösterilmiş, harita anahtarında bu kısaltmaların savaşın daha ileri bir aşamasındaki ordu konum ve harekâtını gösterdiği belirtilmiştir.

Haritaların basit dilinin anahtarını "Giriş" bölümündeki açıklamalar veriyor; bu nedenle giriş bölümünün, metin ve haritalardan önce okunması önem taşıyor. Nüfus haritalarında, nüfus hem hükümran devletlerin uyruğu olarak, hem de küçük ya da büyük etnik azınlıklar olarak sayıya dökülmüş; etnik unsurların nüfusu, uyruğu oldukları devletin toplam nüfusuna dahil edilerek verilmiş.

Colin McEvedy'nin hazırladığı tarih atlası dizisinin, tüm çağları konu alan dört cildi arasında, güncelliği nedeniyle ilk yayımlanan kitap Yakınçağ Tarih Atlası. Dizinin ikinci kitabı olan Modern Çağ cildi ise coğrafi keşifler ile başlayor ve Fransız Devrimi ile Napoléon savaşlarını da kapsayan dönemi konu alıyor. Dizi, Ortaçağ ve İlkçağ ciltleriyle dört kitap halinde tamamlanıyor.