EDUCATIONAL FUTURES Shifting Paradigm of Universities and Education

Ebat: 
23 x 30 cm
Sayfa Sayısı: 
412
Baskı Sayısı: 
1000 adet
Orjinal Adı: 
EDUCATIONAL FUTURES Shifting Paradigm of Universities and Education
Fiyat 1: 
25.50
Stok Kodu: 
CJNZGJPS
Tarih: 
Ağustos 2000
ISBN No: 
975-8362-08-9

Educational Futures: Shifting Paradigm of Universities and Education [Eğitimin Geleceği: Üniversitelerin ve Eğitimin Degişen Paradigması] adlı kitap, İstanbul'da 10-13 Nisan 1998 tarihlerinde, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan Fred Emery Anma Konferansı'nda sunulan tebliğler arasından seçilmiş bazı makaleleri içermektedir. Söz konusu konferans, Fred Emery'nin eğitime katkılarını hatırlamanın yanı sıra, farklı düşünce perspektiflerinden kaynaklanan görüş ve katkıları teşvik etmeyi amaçlıyordu.

Gelecekte, tek ve nihai bir üniversite modeli ya da eğitim paradigması belirmemesine rağmen, paradigma değişiminin doğrultusu hakkında görüş birliği oluşma aşamasındadır. Almanya, Amerika, Avustralya, Fransa, Hollanda, İngilitere, İsrail, İsveç, Kanada, Meksika, Norveç, Rusya ve Türkiye gibi değişik ülkelerden konferansa katılan bilim adamlarının eğitime yaklaşımları, geniş bir disiplinler arası yelpaze içindedir. Kitaptaki makaleler, üniversite veya kurum düzeyinde kamu, özel, devlet, toplum veya şirket deneyimlerinden yola çıkılarak, üniversiteler ve eğitim paradigmasındaki küresel değişmeyi aydınlatmaktadır.

Kitapta, eğitimdeki geleceğin hem seçeceğimiz gelecekler, hem de şimdiden katıldığımız gelecekler olduğu anlatılıyor. Yazarlar, değişen paradigmanın ne olduğunu anlamamızı kolaylaştırırken, karar verici ve geliştiricilerden seçme yapmamızı istemektedirler: İçinde bulunduğumuz, ancak değiştirmek için ciddi bir çaba göstermediğimiz geleceği ve yeni paradigma doğrultusunda eğitim sürecini yönlendirmek, şekillendirmek üzere bizden kararlı bazı seçimler istenmektedir.

Yazarlar tarafından belirlenmiş olan temel paradigma değişimi, sınırsız ve yaşamın içinde öğrenme toplulukları geliştirme yönündedir. Bunun için, mevcut paradigmanın getirdiği kısıtlamaların incelemesi ve üstesinden gelinmesi gerekir. Yeni paradigmada, eğitim ve eğitim kurumlarının yerine, öğrenme ve öğrenme topluluklarına öncelik verilir; disiplinlere dayalı olmak yerine, disiplinler arası bir eğitim anlayışı vardır. Öğrenim, okullar ve sınıflarla sınırlı tutulmamakta; iş yerinde, evde ve topluluklar içinde ömür boyu yer alan bir süreç olarak görülmektedir.

Yeni paradigmanın ikinci doğrultusu, eylem-araştırma yöntemi ve eylem halindeki teoriye yeni bir bakış açısı olarak, pratiğe öncelik verme eğilimidir. Anlamlı, gerçek yaşam problemlerine dayalı ve ancak eylem sürecinde değerlendirme yoluyla, verimli yeni bilgi üretilebilir. Bunu yaratmak için öğrenciler, yöneticiler, karar vericiler ve topluluk üyeleri arasında sağlanacak diyalog ile akademisyenler ve araştırmacıların da bu gruplarla ortak çalışması teşvik edilmektedir. Eylem-araştırmayı temel alan, araştırmaya yeni bir yaklaşımın yanı sıra, mevcut problemleri düzeltmek için faydalı ve anlamlı eylem bilgisi üretebilen teorilere öncelik vererek, anlamaya ve anlama farklı bir bakış, yeni paradigmanın ikinci çekirdeği olarak belirmektedir.

Kitabın son bölümünde, Fred Emery'nin üniversite ve eğitimdeki gelecek konusuna ilişkin görüşleri sunulmaktadır.